dimarts, 13 d’abril de 2010

Registres varis

El passat 24 de març vam ser reconeguts com a associació cultural i inscrits com a tal al Registre d’Associacions de la Generalitat Valenciana, amb el número CV-01-045987-CS.
Amb data 27 d'abril se'ns va inscriure també al Registre d’Entitats de Carácter Cultural de la Diputació Provincial de Castelló, amb el número 904.
Des de principis del mes d’abril formem part també de la Federación Española de Guitarra e Instrumentos de Plectro (FEGIP).